top of page

Waarom Bamboo Talent?

Wij geloven in het potentieel van elke leerling en zien de sociaal-emotionele ontwikkeling als kern van groei. Onze inzet voor het begrijpen van hun talenten en intrinsieke motivatie komt voort uit de overtuiging dat deze elementen de sleutel zijn tot kortetermijnsucces en langetermijnwelzijn.

 

Met onze online tool bieden wij handvatten die zorgen voor een verhoogde motivatie voor leren, een dieper zelfinzicht en tastbare verbeteringen in de schoolervaring. We streven naar blijvende ondersteuning, waardoor leerkrachten en leerlingen gedijen in een omgeving die hun unieke vaardigheden ondersteunt en ontwikkelt.

Happy student-rafiki.png

Wat krijg je?

Door middel van praktische en concrete korte tips geven wij inzicht in de leerling als individu, en de relatie tussen leerkracht en leerling. Daarnaast krijgt de leerkracht ook inzicht in de groep en de relatie tussen leerkracht en de groep. De inzichten zijn samengesteld uit informatie vanuit de me.scan, een persoonlijkheidsscan gebaseerd op de theorie van Carl J. Jung. 

Amir talenten.png

Individuele tips

Individuele tips zijn adviezen gericht op hoe je het individu kunt motiveren vanuit diens intrinsieke motivatie. Zo spreek je direct het talent van de leerling aan, en motiveer je hen om zich in een opdracht te verdiepen. 

Naast het talent, krijg je ook een zicht op de behoeftes en gevoeligheden van een leerling. De adviezen laten zien hoe je de leerling kan begrijpen, steunen en sterken vanuit zijn of haar kwetsbaarheid.

Relationele tips

Ontvang tips met betrekking tot de verschillen en overeenkomsten tussen jou en je leerling(en). Leer meer over het gedrag van de leerkracht en de impact ervan op de leerling. Ontdek welk gedrag motiverend werkt en welk gedrag mogelijk demotiverend is voor leerling(en).

 

Dit inzicht nodigt tevens uit tot zelfreflectie voor jou als leerkracht.

Relatie groep.png
Groep.png

Groepstips

Ontvang direct inzicht en praktische tips om het merendeel van de groep te motiveren, terwijl je ook ontdekt hoe je de uitzonderingen gemotiveerd kunt krijgen. Krijg een overzicht van de kwetsbaarheden van de groep en leer hoe je hiermee om kunt gaan om hen effectief te stimuleren.

Relationele groepstips

Ontvang direct inzicht en praktische tips met betrekking tot de verschillen en overeenkomsten tussen jou en de groep. Leer meer over het gedrag van jou als leerkracht en de impact hiervan op (een deel) van de groep. Ontdek welk gedrag van jou motiverend en welk gedrag demotiverend werkt voor hen.

Zo biedt dit de mogelijkheid om te zien of jouw gedrag de groep stimuleert of juist belemmert.

Relatie groep.png
Ontwerp zonder titel.png

Talentenboekje

Voor elke leerling creëren we gepersonaliseerde talentenboekjes. Hierin kunnen leerlingen hun talenten en kwetsbaarheden ontdekken. Via diverse opdrachten worden ze actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Dit handige instrument kan als gespreksmiddel worden gebruikt tussen leerling en leerkracht, en biedt inzicht voor ouders.

Persoonlijk rapport

Daarnaast krijg je een individueel rapport dat jouw talenten, de mate waarin je deze momenteel benut, en je onbenutte potentieel in kaart brengt. Het rapport biedt ook inzicht in jouw kwetsbaarheden. Bovendien wordt jouw lesgeefstijl belicht, en ontvang je praktische tips om zowel je talenten als kwetsbaarheden verder te ontwikkelen.

leerkrachtenrapport.png

Hoe wij jou nog meer ondersteunen.

1

Oefeningen en opdrachten voor zowel het individu als de groep. Om actief en bewust aan de slag te gaan met talentontwikkeling.

2

Aanvullend advies voor vervolgonderwijs afgestemd op de talenten van de leerling.

3

Tips op basis van sociaal-emotionele vragenlijsten uit diverse leerlingvolgsystemen.

Prijzen

Onboarding

Eenmalig €250 per school

Leerkrachten/begeleiders

€14,50 per jaar

Leerlingen

€9,50 per jaar

De eerste maand betaal je €125 voor een klas. Dit is vrijblijvend op te zeggen tijdens deze maand. Bij voortzetting worden deze kosten in mindering gebracht op de onboardingskosten.

En hoe werkt de implementatie?

Oplossingsgerichte.png

Altijd op maat

In samenwerking met jou implementeren we op maat. Vooraf spreken we alles af, zodat het soepel verloopt en volledig naar jouw wens is. Samen bepalen we of er bijvoorbeeld een gratis training gewenst is.

 

Hierna heb je 24/7 toegang tot de online tool!

Engergiek.png

Talentscan

Leerkrachten en leerlingen nemen online een talentscan af van binnen 2 minuten. Hier wordt een keuze gemaakt uit een selectie van 8 beelden en 10 competenties, die zowel het onbewuste als het bewuste/cognitieve meet. Het resultaat van de online scan is volledig objectief.

Team spirit.png

Continu aanspreekpunt

Jou ondersteunen is ons doel!

 

Vragen? Bereik ons via mail, WhatsApp, of de tool. We bieden handleidingen, video's en wekelijkse tips voor doorlopende begeleiding na de start. 

bottom of page