top of page

Voor kind, ouders en begeleiders 

Bamboo Talent meet het (onbewuste) talent van het kind, waarbij we aandacht schenken aan het potentieel wat vaak nog niet volledig ontwikkeld is. Met ons talentboekje bieden we een overzicht van de talenten van het kind, wat als leidraad kan dienen voor leerkrachten en coaches bij de ontwikkeling en ondersteuning hiervan.

U kunt in dit boekje het talent van uw kind, de ontwikkeling en de voortgang zien, als het boekje gebruikt wordt door de leerkracht in samenwerking met uw kind.

Raising hand-rafiki.png

Over uw kind

Talent van uw kind

Ontdek met Bamboo Talent het intrinsieke talent van uw kind, dat inzicht biedt in zijn of haar informatieverwerking, sociaal-emotionele vaardigheden en kwetsbaarheden. 

Het verbindt uw kind met zijn of haar leerproces door het te begrijpen en aan te spreken op wat bij hem en of haar past, vanuit het aangeboren talent. 

Het aanspreken op dit talent van uw kind maakt het leerproces niet alleen effectiever, maar ook leuker. 

Het kind ontdekt en benut deze kracht en krijgt hiermee een unieke en plezierige leerervaring. Het helpt uw kind zich te ontwikkelen in zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk te beseffen dat ieder mens talenten en kwetsbaarheden heeft.

Talenten

Het persoonlijk talent van het kind helpt hem/haar dingen en situaties beter te begrijpen.

Dingen doen vanuit het talent maakt het kind blij, krachtig en gemotiveerd.

Kwetsbaarheden 

Creativity-rafiki.png

Er zijn dingen die het kind makkelijk doet of ontwikkelt, vanuit talent. 

Er zijn dingen aan te leren die niet zo makkelijk gaan of onder druk spanning opleveren. Deze laatsten kunnen het kind “kwetsbaar” maken.

Bamboo Talent laat de kwetsbaarheden zien, aan de leerkracht/coach, met tips naar het kind.

Deze kwetsbaarheden worden ook benoemd in het talentboekje en kunnen vanuit het boekje met uw kind worden besproken.

Sociaal emotioneel leren

Ontdek met Bamboo Talent het belang van sociaal-emotionele ontwikkeling voor uw kind. Onze praktische en toegankelijke tool biedt concrete ondersteuning aan leerkrachten en coaches, waarmee zij dagelijks de sociaal-emotionele groei van leerlingen kunnen stimuleren. Door te focussen op motivatie en talenten helpen we leerlingen te groeien op een manier die bij hen past. Bamboo Talent benadrukt niet alleen cognitieve vaardigheden, maar richt zich juist ook op sociaal-emotionele competenties, waardoor leerlingen gemotiveerd raken en zich ontwikkelen tussen en samen met mensen op basis van hun natuurlijke aanleg.

Sociaal-emotionele ontwikkeling is een cruciaal aspect van ontwikkeling in de maatschappij en met de mensen om je heen. Het betreft gevoelens, emoties, samen zijn en activiteiten ondernemen. Het helpt uw kind zich prettig te voelen, zowel alleen als in gezelschap en helpt blij naar school te gaan en met vertrouwen het leven tegemoet te treden.

bottom of page